<< Kalorifer Tesisatı  >>

 

Kalorifer tesisatı, artık ev ve iş yerlerimiz dahil insanın soğukla mücadele edebileceği her ortamda bulunuyor. Bir kombi vasıtasıyla doğalgaz ya da kömür ile ısıtılan suyu kalorifer petekleri ile buluşturup ortam ısısını yaşanabilir hale getiren tesisatın tamamına denir.

Kalorifer tesisatları nasıl döşenmelidir?
Kalorifer tesisatlarının döşenmesinde başlıca husus, su dolaşımının engelsiz olmasıdır. Tesisatlar elden geldiğince uzun tutulmamalı ve tesisat döşenirken “L” borular mümkün olduğunca az tercih edilmelidir. Çünkü kullanılacak bir adet “L” boru iki metrelik düz tesisat borusuna paraleldir. Bilinmelidir ki kullanılacak her bir “L” boru peteklere gelecek sıcak su basıncını azaltarak gereken ısıyı absorbe edecektir.

Ayrıca tesisat kadar kullandığınız kombi de nasıl kullanıldığına paralel şekilde performans gösterir. Korumalıklı alanlarda bulunmayan kombilerin ömrü daha kısa olur. 100 santimetreden daha büyük kalorifer peteklerindeki vana tesisatları çapraz yapılmalıdır ki daha uzun ömürlü bir ısıtma gerçekleştirilerek yakıt tasarrufu sağlanabilsin.

       

Kalorifer tesisatlarının alt kısımlarına imkan olduğunca şap dökülmelidir. Kullanılacak pimaş borular kaynak yapılırken gereğinden fazla eritilmemelidir. Binanın inşaatı sırasında kalorifer peteklerine dikkat edilerek boruların içine kum ve tıkayacak materyallerin ulaşması engellenmelidir.


Kalorifer petekleri seçilirken nelere dikkat edilmeli?

Kalorifer peteği seçiminde pek çok alıcının dikkat etmediği, ancak bize yakıt ve ısı tasarrufu sağlayan farklılıklar mevcuttur. Bunlar, kurulacak odanın genişliği ve kullanım alanına göre farklılık göstermektedir.

Kalorifer peteği döşetmek istediğiniz alana gereğinden fazlaca petek döşerseniz yakıt tasarrufu sağlayamayacağınızdan kabarık bir fatura ile karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz olacaktır. Petekler fazla açıldığında ısınacak ortamda ani bir ısınma gerçekleşmediği gibi aksine yine yakıt tasarrufu sağlayamayacaksınız.

Bu alanlarda kullanılacak peteklerin vanalarını orta seviyede açarak hem istikrarlı bir ısınma gerçekleştirirsiniz hem de gereksiz yakıt sarfiyatını en aza indirmiş olursunuz.